ลินเน็กซ์สต็อกรอม

ลินเน็กซ์สต็อกรอม

ลินเน็กซ์สต็อกรอมในหน้านี้เราได้แบ่งปัน Linnex สต็อกรอม (เฟิร์มแวเดิม) สําหรับมาร์ทโฟน Linnex และแท็บเล็ตทั้งหมด

ทั้งหมดต่อไปนี้ Linnex สต็อกรอม (ไฟล์ซิป) หลังจากดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แล้ว ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เพื่อแฟลชเฟิร์มแวร์บนอุปกรณ์ของท่าน

เฟิร์มแวสต็อก Linnex LE01 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE01
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อก Linnex LE02 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE02
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อก Linnex LE10 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE10
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อก Linnex LE12 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE12
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อก Linnex LE20 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE20
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อกลินเน็กซ์ LE22 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE22
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 4 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อกลินเน็กซ์ LE23 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE23
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อกลินเน็กซ์ LE25 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE25
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อกลินเน็กซ์ LE26 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE26
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อกลินเน็กซ์ LE27 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE27
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อกลินเน็กซ์ LE29 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE29
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อก Linnex LE30 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE30
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวสต็อกลินเน็กซ์ LE33 (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LE33
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: ใช้มิราเคิลแฟลชเครื่องมือแฟลชแฟลชเฟิร์ม.
ขนาดการดาวน์โหลด: 3 MB

รับเฟิร์มแวร์

ลินเน็กซ์ Li11 เฟิร์มแว (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ ลิ11
ประเทศ: ทั้งหมด
วิธีการแฟลช: อ่านคําแนะนํา
ขนาดการดาวน์โหลด: 486 MB

รับเฟิร์มแวร์

ลินเน็กซ์ LI20 เฟิร์มแว (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LI20
ประเทศ: ทั้งหมด
หุ่นยนต์รุ่น: 8.1
วิธีการแฟลช: อ่านคําแนะนํา
ขนาดการดาวน์โหลด: 624 MB

รับเฟิร์มแวร์

ลินเน็กซ์ LI22 เฟิร์มแว (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LI22
ประเทศ: ทั้งหมด
หุ่นยนต์รุ่น: 8.1
วิธีการแฟลช: อ่านคําแนะนํา
ขนาดการดาวน์โหลด: 585 MB

รับเฟิร์มแวร์

ลินเน็กซ์ LX ดําเฟิร์มแว (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LX ดํา
ประเทศ: ทั้งหมด
รุ่น Android: 6.0
วิธีการแฟลช: อ่านคําแนะนํา
ขนาดการดาวน์โหลด: 888 MB

รับเฟิร์มแวร์

ลินเน็กซ์ LX50 เฟิร์มแวสต็อก (ไฟล์แฟลช)

โมเดล: ลินเน็กซ์ LX50
ประเทศ: ทั้งหมด
รุ่น Android: 7.0
วิธีการแฟลช: อ่านคําแนะนํา
ขนาดดาวน์โหลด: 1 GB

รับเฟิร์มแวร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *